Holstebro Flyveklubs Blog

Holstebro Flyveklubs Blog

Bloggen bruges til distribution af klubinformationer.

Bloggen er frit tilgængelig, men du skal være logget ind for at oprette og kommentere på indlæg. Login fås ved henvendelse til webmasteren. Besøg i øvrigt klubbens hjemmeside!

Vision 2020

DebatPosted by Jens Otkjær Mon, March 13, 2017 09:50

Kære Bent Drechsler

Vedr. dit blogindlæg

Jeg havde aldrig troet, at du ville lægge navn til et totalt generaliserende og ukorrekt angreb på klubmedlemmer på en fuldt offentlig klubblog, som jeg i øvrigt gennem lang tid har forsøgt at få bestyrelsen til at lukke for alle andre end klubmedlemmer. Men, når det skal være således, får du/I følgende ”svar på tiltale”.

Omtalte ukorrektheder og generaliseringer består i:

1. En klub/forening er pr. definition et demokratisk foretagende, og selv i folketing og regeringer har vi set etableringer af ”kaffeklubber” med andre delmål end nævnte fora generelt har. Ikke alle har været lige populære – så meget er jeg da enig i – men der er tale om en etableret og demokratisk accepteret handlemåde.

Vision 2020-gruppen har alene undladt at involvere bestyrelsen helt fra start, fordi den brutalt modspillede på udskiftningsforslag vedr. flyparken for 2 år siden – og fik forslagsstillerne til at trække forslaget tilbage, og hvor forslagsstillerne valgte at gøre det for ikke at splitte klubben, og fordi de erkendte, at der skulle arbejdes videre på forslaget.

Vi valgte således at udarbejde et (relativt) professionelt oplæg i form af Vision 2020, som blev fremlagt på medlemsmøde 24.11.2016, hvor også bestyrelsen var repræsenteret med 2 medlemmer. De resterende blev orienteret på møde den 7.12. Så i forhold til generalforsamlingen i februar anser jeg bestyrelsen kontaktet og orienteret i fuldt omfang – og tidligt.

2. Og konfrontativt: Det kan man selvfølgelig altid kalde det, i relation til at vi er blevet 100% modarbejdet at den siddende formand, men jeg går ud fra, at dit ordvalg går på formuleringen: Bestyrelsen forpligtes til 100% at arbejde for Vision 2020 (som vi har lagt op til at kunne/skulle ændres på alle de områder, som medlemmerne ønskede ændringer på).

Men: Det er nu en gang – juridisk set - således på generalforsamlinger, at såfremt et forslag vedtages på denne, så er bestyrelsen 100% forpligtet til at arbejde for realisation af denne.

Og du har jo fuldstændig ret: Hvis ikke bestyrelsen vil det, så må den gå af.

3. Det blev ikke nødvendigt for bestyrelsen at tage det valg, hvilket selvfølgelig skyldtes vores ringe formåen og formandens destruktive forarbejde. Men det kan vi jo kun beklage her, hvor klubben gennem mange år er ført ud på randen af en økonomisk katastrofe - på baggrund af de bragende underskud, klubbens bygningsværdier, der reelt – som et medlem påstod - er kr. 0,00 (jeg tror reelt ca. 1/2–delen af bogført værdi) plus et reelt afskrivningsbehov på bestående svæveflyvepark over 10-15 år (ikke mindst fremkaldt via udviklingen indenfor SLG-fly). Men klubben kan selvfølgelig ”spille videre” på, at enkeltstående, formuende medlemmer igen vil ”løfte klubbagen af varmeapparatet” for derigennem at genvinde den kreditværdighed, som Vision 2020 ville have kunnet genskabe via indtægtsforøgelser.

Her har formanden jo også gjort det tiltag at pynte sig med lånte fjer i form af – et indtil videre succesfuldt forhandlingsforløb - omkring opstart af droneudddannelse og håb om støttende indtægter derfra. Jeg håber imidlertid, at de realiseres, for så vil der være bedre råd til, at de gamle klub-koryfæers børn kan sidde i luften en hel dag i Duo-Discus’en for kr. 120 (i 2016), stigende til 145 i 2017. Det er nemlig smadderdyrt for de øvrige medlemmer, idet blot afskrivning over 20 år + forsikring sidste år ville have kostet over kr. 3.200 pr. start (som jeg ikke nødvendigvis mener brugerne skulle betale 100% - men dog væsentligt mere end tilfældet var).

4. Men det – som i den grad har fået mig i det røde felt - er dine ord om ”at hyppe egne kartofler”. Der er da ingen i Vision 2020-gruppen, der har gjort det for personlig vinding – men højest for at viske urimeligheder af tavlen. Og flere gruppemedlemmer vil ikke ”hyppe egne kartofler”. Eksempelvis har gruppen et medlem uden flyverettigheder, ligesom overgang til SLG-fly, for mit eget vedkommende, ville betyde, at jeg stadig ville flyve Falke. Ikke fordi, at det ikke ville være attraktivt at skifte, men der vil jo være rigtig mange brugere på et nyt fly, hvor Niels og jeg stort set har været ene om at konkurrere om Falken i 2016. Og det er jo meget sjovere at flyve end at stå i venteposition en hel dag – det ved alle svæveflyvemedlemmer.

Så nej – jeg vil ikke ”hyppe egne kartofler ved flyskiftet”. Og jeg har ligeledes enormt svært ved at se, at jeg har kartofler at hyppe via Visionens øvrige indhold – der ligger tværtimod et enormt arbejde i den, og der havde gruppen tænkt sig at aflaste den siddende bestyrelse ved at yde en 100% indsats i det videre arbejde.

Konklusionen på disse punkter er, at hvor jeg ellers havde tænkt mig at have status som hvilende medlem indtil fornuften melder sig hos flerheden af medlemmerne, så vil jeg, på baggrund af dit indlæg, nu melde mig ud.

For ovenpå indlægget, erkender jeg, at det kan vare ekstremt længe før fornuften sejrer.

Men jeg kan kun sige, at jeg ønsker de ”gamle herskende klaner” held og lykke med opgaven. Den er stor.

Jeg kan slutte af med at meddele, at dette bliver mit eneste indlæg på bloggen - uanset, hvad der efterfølgende dukker op. Brug derfor min mailadresse, såfremt I har behov for at komme af med mere.

Jens Otkjær